Bra att veta

Vår grundregel är att vid fint väder både lämnas och hämtas ditt barn utomhus.
Lämnar du ditt barn före kl 08.30 lämnar du på avdelning Igelkotten, efter kl 08.30 lämnar du på ditt barns avdelning.
Hämtar du ditt barn efter kl 16.30 hämtar du på avdelning Igelkotten.

Fram till 8.30 och från 16.30 samarbetar personalen mellan avdelningarna.

  • För planering av lunch/utflykter ska barnen sjukanmälas senast 08.00.
  • Barnet ska friskanmälas dagen innan det kommer tillbaka eller senast 08.00 samma dag.

Detta görs till telefon 08-33 77 54.

Annonser