Delfinen

delfinDelfinen har upp till tjugotvå barn i åldrarna 2–6 år. Tre-fem pedagoger arbetar på avdelningen vid full barngrupp:

  • Amanda Svensson- Förskollärare- arbetslagsledare
  • Carola Rengifo –  Barnskötare
  • Annie Walleng- Barnskötare
  • Valentina Marquez- Barnskötare