Öppettider

  • Måndag – Fredag 07.30 – 17.15, 06.30 – 18.30 vid behov enligt kommunens ramavtal.
  • APT – arbetsplatsträff vid tre tillfällen per termin, förskolan stänger då vid 15.45.
  • Planeringsdagar vid två tillfällen per termin. Då håller förskolan stängt.
  • Om ni har behov av barnomsorg vid klämdagar , planeringsdagar, apt och vid semesterstängt löser vi det genom till exempel alternativ förskola, dagmamma eller vikarie.

Planeringsdagar, APT, klämdagar och semesterstängt meddelas i god tid samt i Kalendern på vår hemsida.