Ansökan

Ansökan!

Mottagande och urvalsgrunder:

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  2. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.

Stockholms stad inför ett gemensamt ansökningssystem för att söka plats i fristående (privat) och kommunal förskola. Du som vårdnadshavare ansöker om plats via Min barnomsorg på stockholm.se  Klicka på länken så skickas du vidare https://barnomsorg.stockholm.se/

I mån av plats erbjuds ni en placering och får då möjlighet att tacka ja eller nej. Visningar sker i samband med erbjuden plats.

Placeringsavtal (Överenskommelse om plats) tecknas med Förskolan Strutsen. Verksamhetsansvarig kontaktar Utbildningsförvaltningen och meddelar att ni tackat ja till en placering. När ni ställt er i kö via Min barnomsorg kan ni skicka in en intresseanmälan så kallar vi er till visning