Pedagogik

Förskolan Strutsens verksamhetsidé är att erbjuda en trygg och stimulerande miljö där varje barn får god omsorg och stöd för lärande och utveckling. Verksamheten hos oss ska präglas av värdeorden glädje, engagemang och omtanke. Lärande sker i samspel mellan barn och mellan barn och pedagoger. Barn är kompetenta med rätt till inflytande och delaktighet.

Målet för vår verksamhet är, att tillsammans med föräldrarna, hjälpa barnen att utvecklas till trygga och hänsynsfulla människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens, nyfikna och redo för framtida utmaningar.

Läroplanen och likabehandlingsplanen ligger till grund när vi planerar vår verksamhet, där vi också utgår från barnens intresse. Det är framförallt barnen som står i fokus i lärandeprocessen. Vi pedagoger låter barnen aktivt forska, testa, fundera och analysera.

Klimatsmarta Barn

Vi förmedlar till våra barn vikten av att värna om miljön att:

  • inte skräpa ner i naturen
  • inte använda onödig elförbrukning
  • återanvända material
  • köpa närproducerade råvaror
  • planera inköpen och minska svinnet